Adatkezelő adatai

 • Az adatkezelő megnevezése: Nagy György EV.
 • Az adatkezelő elérhetősége: 6726 Szeged Pillich K. 41
 • email: info@studiobromo.hu
 • Telefon: +36 30 544 09 69
 • Adószám : 59721639-1-26

1. Általános fogalmak

1.2 GDPR

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) az Európai Unióban (EU) és az Európai Gazdasági Térségben (EGT) élő személyek adatvédelméről és magánéletének védelméről szóló uniós jogrendelet. Kitér a személyes adatok EU-n és EGT-n kívüli exportjára is. A GDPR célja, hogy az egyének nagyobb ellenőrzést biztosítsanak személyes adataik felett, és harmonizálják az adatvédelmi jogszabályokat az EU-ban.

A GDPR értelmében magánjellegű adatkezelésnek minősül a személyes adatok bármely olyan kezelése, amely azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos bármely információ. Ez magában foglalja a neveket, címeket, e-mail címeket és minden egyéb személyes adatot, amely az egyén azonosítására használható.

A GDPR szigorú szabályokat határoz meg a személyes adatok gyűjtésére, felhasználására és megosztására vonatkozóan, és számos jogot biztosít az egyéneknek a személyes adataikkal kapcsolatban, beleértve a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és kezelésük korlátozásához való jogot.

A személyes adatokat kezelő szervezetek kötelesek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hozni a személyes adatok jogosulatlan hozzáféréstől, felhasználástól, nyilvánosságra hozataltól és megsemmisítéstől való védelme érdekében. Gondoskodniuk kell arról is, hogy a személyes adatokat az ő nevükben feldolgozó harmadik felek a GDPR-nak megfelelő módon kezeljék .

1.3 GDPR ÁLTALÁNOS FOGALMAK teljes lista

 • Személyes adat : minden olyan információ, amely egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (az „érintettnek” nevezett) kapcsolatos. Ez magában foglalja a neveket, címeket, e-mail címeket és minden egyéb személyes adatot, amely az egyén azonosítására használható.
 • Érintett: az a természetes személy, akinek személyes adatait kezelik. A GDPR számos jogot biztosít az érintettek számára a személyes adataikkal kapcsolatban, beleértve a személyes adataikhoz való hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez és kezelésük korlátozásához való jogot.
 • Feldolgozás: minden olyan művelet vagy műveletsor, amelyet a személyes adatokon hajtanak végre, akár automatizált eszközökkel, akár nem, mint például gyűjtés, felhasználás, nyilvánosságra hozatal vagy megsemmisítés.
 • Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.
 • Feldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat dolgoz fel.
 • Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, tájékozott és félreérthetetlen kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozattal vagy egyértelműen megerősítő cselekményével hozzájárul a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

1. Személyes adatok gyűjtése

Személyes adatokat gyűjthetünk a látogatóktól (érintett), amikor azok a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapot használják. Az általunk gyűjtött személyes adatok közé tartozhat a látogató neve, e-mail címe, telefonszáma és üzenete.

2. Adatkezelés jogalapja

Az érintett hozzájárulási nyilatkozata a kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése során.

3. A személyes adatok felhasználása

Az általunk gyűjtött személyes adatokat arra használjuk, hogy válaszoljunk a weboldalon található kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érkező üzenetekre, kapcsolattartásra, illetve a weblapkészítés és üzemeltetéshez kapcsolódó ügyintézésre . A személyes adatokat nem osztjuk meg harmadik felekkel, kivéve, ha azt a törvény előírja.

4. Adatmegőrzés

A személyes adatokat addig őrizzük meg, amíg az ügyfél által kért szolgáltatások nyújtásához és a jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Minden más esetben a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül érkező üzeneteket, beleértve minden megadott adatot (név, e-mail cím, telefonszám) 3 hónapon belül véglegesen törlünk.

5. Adatbiztonság

Személyes adatai korlátozott hozzáférésű, ellenőrzött létesítményekben elhelyezett szervereken kerülnek tárolásra. Számos technológia és eljárás kerül alkalmazásra annak érdekében, hogy személyes adatai védve legyenek a visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől, nyilvánosságra hozataltól és megváltoztatástól. Az Ön személyes adatainak védelme érdekében ésszerű óvintézkedéseket teszünk, és követjük az iparág legjobb gyakorlatait.

6. Az érintettek jogai

A GDPR értelmében az érintettek a következő jogokkal rendelkeznek:

 • Joguk van arra, hogy tájékoztatást kapjanak személyes adataik gyűjtéséről és felhasználásáról.
 • A személyes adataikhoz való hozzáférés joga.
 • A személyes adataik helyesbítéséhez való jog.
 • Személyes adataik törléséhez való jog.
 • Személyes adataik feldolgozásának korlátozásához való jog.
 • Az adathordozhatósághoz való jog.
 • A személyes adatok feldolgozása elleni tiltakozáshoz való jog.

Ha ezen jogok bármelyikével élni kíván, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlap segítségével.

A jelen adatvédelmi szabályzat módosításai

Időről időre frissíthetjük ezt az adatvédelmi szabályzatot. Javasoljuk a felhasználóknak, hogy rendszeresen tekintsék át ezt az adatvédelmi szabályzatot a frissítések miatt.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése van a jelen adatvédelmi irányelvvel vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a következő elérhetőségen : hello@studiobromo.hu

2023.01.09.